Brukerverktøy

Nettstedverktøy


arshjul
HMS-aktivitet i: Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Ansvar Gjennomført
AMU-møter X X X X X X HMS- konsulent
SMU- møter X X SMU- Leder
Vernerunde X X HMS- konsulent
Nytt vernekorps påfølgende skoleår. X Ansattrepresentanter AMU HMS-konsulent og ansatte
Oppdatering av nye forskrifter X Rektor/HMS- konsulent/ avdelings- ledere/ fagledere
Årlig Gjennomgang av IK-system X Rektor/HMS- leder /HMS- konsulent/ avdelings- ledere/ fagledere
Oppdatere og Innrapportere kontaktinfo i forhold til beredskap til HEFY/POLITI HMS-konsulent X
Publisering av revidert IK- system X HMS- konsulent
Årlig personalmøte med informasjon om IA- avtalen til alle ansatte, med støtte fra bedriftskontakt i NAV. X Ledelsen/NAV.
Info og opplæring nye ansatte X HMS-konsulent
Opplæring elev-verneombud X Verneleder
Opplæring tillitselever X Ledelsens kontaktperson for elevråd,Elev- og lærlingeombudet i Hedmark
Valg skolemiljø- utvalg X Ledermøte/tillitsvalgte/Elevråd
HMS- årsrapport-Innsending av årsmelding 1. mars. X X Rektor/HVO/HMS- konsulent/Godkjenning fra AMU.
Registreringsskjema for arbeidsulykker Hms-konsulent/ HMS-leder(rev.)
Fylkesdirektørens råd- og veiledningsgruppe
Kontroll Gassanlegg X Dr. operatør Serviceavtale
Besøk av Politiet/SLT- Koordinator X Pl.l.dag Rektor/HMS- leder Tema Rus og Beredskap
Risikovurdere kjemikalier x
Møte med vernombudene 3 ganger pr år x x x Etter vernerunder og ved skolestart
Årsrapport Miljøfyrtårn (klima- og miljørapport) 1. april x
arshjul.txt · Sist endret: 2019/05/09 12:46 av Grytting, Unni Evensen