3D-Printere

Vi har i dag 8 3D-printere på skolen av typen WANHAO duplicator i3 plus MK2.
- 2 stk på IT
- 6 stk på Teknologirommet


For bruk av 3D-printerne må man følge informasjonen som ligger på denne siden!
Maskinene må kun betjenes av IT eller av elver i samarbeid med lærer som er godkjent av IT.
Det må kun benyttes PLA som printer materiale. Om ikke annet er avtalt med IT.

For å kunne 3D-printe starter man med en 3D-fil. Denne legges inn i et program som kalles for slicer.
Sliceren deler opp 3D-modellen i lag som printeren kan følge. Vi anbefaler WANHAO CURA for nybegynnere og CURA for mer avansert bruk. Disse kan lastes ned her: WANHAO CURA / CURA


DET ER VIKTIG AT GRUNNINSTILLINGENE I SLICER ER RIKTIG:

- NOZZEL WIDTH/LINE WIDTH/NOZZEL DIAMETER = 0,4mm

- Hvor stor dysen på printeren er. Denne er fast og må aldri endres.

- PRINT SPEED MAKS 50MM/S

- Hvor fort det skal printes, saktere vil gi en penere og potensielt sterke print. For fort vil kunne tette dysa.

- TRAVEL SPEED MAKS 70MM/S

- Hvor fort printeren kan bevege seg når den ikke printer og skal flytte seg til et annet sted på "brettet".

- LAYER HEIGHT

- Hvor tykke hvert lag som printes skal være. Printeren kan bevege seg 0,04mm på en step. Tynnere lag gir penere printer, men tar lang tid. Tykke lag kan gi styggere og svakere printer, men tar kortere tid.

- Bruk en av disse lagtykkelsene: 0,08mm / 0,12mm / 0,16mm / 0,2mm / 0,24mm

- Maksimalt printområde er 200mm(L) x 200mm(B) x 180mm(H).

Følg denne fremgangsmåten ut fra ditt erfaringsnivå.

Elev/Lærer har lite kunnskap om 3D-printing og hvordan dette fungerer:

- Elev/Lærer sender 3D-fil i .STL filformat til IT på mail(support.RIN@innlandetfylke.no)

- Skriv ønsket farge, ønsket stykre på printen og hva den skal brukes til.

- IT gjør arbeidet med slicing og printing. Du får tilbakemelding på mail/sms når print kan hentes.

Elev/lærer har noe kunnskap eller ønsker å øke kompetanse på 3D-printing:

- Elev/lærer slicer selv

- Elev/Lærer sender oss 3D-fil i .STL filformat + gcode fil fra slicer på mail(support.RIN@innlandetfylke.no)

- Ta med ønsket farge, ønsket styrke og hva printen skal brukes til.

- IT sjekker gcode at det er innenfor grenseverdier for printer og gir tilbakemelding til elev/lærer om det er noe som vi mener bør endres for best resultat

- IT printer og leverer ut (Evt sette i gang print sammen med elev/lærer for å øke kompetanse)

Elev/lærer har tilegnet seg en del kunnskap og klarer det meste selv:

- Elev/Lærer slicer selv og lærer som er erfaren og er godkjent av IT følger med og sjekker at innstillinger er riktig.

- Elev/Lærer booker tid på printeren. (Mangler system for booking i dag. Ta kontakt med IT for å avtale)

- IT eller lærer som er godkjent av IT setter i gang print sammen med elev.